Výstavba a montáž telekomunikačných stavieb

Spoločnosť TECHSPO, s.r.o. bola založená v roku 2013. Vzhľadom na naše dlhoročné skúsenosti v oblasti telekomunikácií, bolo smerovanie spoločnosti zamerané na realizáciu telekomunikačných stavieb. Naši partneri boli SWAN, O2, BENESTRA, PRESNET, CONDORNET, KAMTEL, BK-Tel. Zaujímame sa o prácu rádiových spojov, výstavbu pop-ov, záložné systémy, výstavbu optického vedenia, štruktúrované kábeláže a kamerové systémy.

 

OPTICKÉ SIETE

Realizujeme kompletné riešenia výstavby optických sietí na kľúč. Zaistíme nielen samotné kladenie kabeláže, ale tiež zváranie a spustenie optickej siete.

ŠTRUKTÚROVANÉ KABELÁŽE

Štruktúrovaná kabeláž predstavuje univerzálny kabelážny rozvod v rámci budovy, ktorý umožňuje prenos digitálnych a analógových signálov bez nutnosti inštalácie špeciálnych káblových rozvodov. Pre zákazníka je tak minimalizovaná nutnosť ďalších investícií. Štruktúrovaný kabelážny systém umožňuje užívateľovi kedykoľvek sa rozhodnúť, aká technológia bude použitá v konkrétnej dátovej zásuvke (počítač, telefón, IP kamera) a jednoduchým pripojením v dátovom rozvádzači zmeniť smerovanie konkrétnej technológie do daného miesta. Štruktúrovaná kabeláž tvorí základný prvok infraštruktúry lokálnych počítačových sieti LAN.

KAMEROVÉ SYSTÉMY

Realizujeme montáž a servis kamerových systémov.  Máme riešenia pre domácnosti aj firmy. Výber bezpečnostných kamerových systémov, vhodných pre vás, môžete pokojne zveriť aj do našich rúk –  radi Vám pomôžeme.

 

PtP SPOJE Licencovaná pásma

Rádiové spoje nájdu svoje uplatnenie v situáciách, keď nie je možné z technických či ekonomických dôvodov vybudovať káblové vedenie (optické alebo metalické). Poskytujeme komplexné služby pri výstavbe týchto spojov od predprojekčného prieskumu, cez návrh a výpočet, až po samotnú výstavbu anténových systémov.

ZARIADENIE SERVEROVNE

Našim zadaním je vybudovanie serverovne od vedenia káblových zväzkov až po umiestnenie rackov, záložných systémov a hw serverovní.

UPS záložné systémy

Sme špecialisti na komplexné dodávky záložných systémov nepretržitého napájania.

ACCESSPOINT
PRÍSTÚPOVÉ BODY

Výstavba pop-ov pre SWAN , O2, Benestra a 4ka